‎⁨עסקאות צוואות עתידיות⁩

עריכת עסקאות בירושה עתידית

עריכת עסקאות בירושה עתידית

מה נעשה עם מניות החברה במקרה של פטירת אחד מבעלי המניות?
האם על פי חוק המניות יכולות לעבור ישירות לשותף השני?
כל זאת בהתחשב בחוק הירושה האוסר על ביצוע עריכת עסקאות בירושה עתידית.

חוק הירושה קובע כי הסכם בדבר ירושתו של אדם או ויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים.
מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת תוקף אלא אם נעשתה בצוואה.
האיסור בחוק הירושה תקף לעניין העוסק בירושה עתידית אך לא אוסר עסקה בעיזבון (לאחר מות המוריש).
ישנו הבדל מהותי בין חלוקת העיזבון לבין עסקאות בירושה עתידית (טרם מות המוריש).

מדוע ישנו איסור על עסקה בירושה עתידית?

המטרה על איסור זה הינה לשמר את עצמאותו של אדם בנוגע להחלטותיו בירושתו העתידית.
האיסור מתמקד בשימוש בעסקה על מנת לנשל אחד מהיורשים הפוטנציאליים.
העיזבון – הינו רכוש המוריש אותו הוא מחלק על פי צוואתו.
״ירושה״ הינה ככל רכוש המוריש אשר לו הזכות החוקתית, לחלק את עזבונו כרצונו לאחר מותו ליורשיו כפי שימצא לנכון.
עסקה בירושה עתידית שמטרתה לנשל אדם מזכות זו הנה אסורה בהחלט אלא אם נעשתה כאמור על פי צוואה
(אותה יכול המוריש לשנות כרצונו לאחר מותו).

להבדיל, עסקה בעיזבון שהותיר המוריש, שמטרתה הנה להעביר נכסים שבעתיד ייתכן כי יעברו ליורש הפוטנציאלי מותרת.

לדוגמא –

שני חברים הקימו יחד חברה, במועד ייסוד החברה נקבע בהסכם בין השותפים כי במקרה של מות אחד מהם מניותיו יועברו לשותף השני.
מקרה זה אינו סותר את חוק הירושה שאוסר על ביצוע עסקאות בירושה עתידית, מדוע?

חוק הירושה אוסר על עריכת הסכמים ביחס לירושה עתידית של אדם בעודו בחיים,
אך הסעיף סותר את החופש החוזי של מייסדי החברה.
שני המייסדים לא רצו להגיע למצב בו יכפה עליהם אדם איתו יצטרכו להמשיך לנהל את החברה במידהואחד מהם ילך לעולמו
לפיכך החליטו בהסכם מה יעשה באותן המניות לאחר מות מי מהם.

מניה הינה נכס.
ישנה סתירה בין חירות האדם לערוך צוואה על פי רצונו לבין חירותו החוזית כבעל מניה ושותף בחברה.
מניה שוות ערך לנכס, הסכם שכזה הינו הסכם לגבי נכס השייך לעיזבון והוא מתייחס למקרה ספציפי של אדם ועזבונו.
המקרה אינו שולל או גוזל מיורש את מעמדו ואינו מבקש להפוך אדם שלא יורש ליורש.
לכן הוא איננו נוגד את החוק.

דוגמאות נוספות

האם ניתן לבצע הסכמים בין יורשים עתידיים או בין אחים לגבי ירושה לפני פטירת המוריש?

הסכם בין יורשים עתידיים או בין אחים לחלוקת הנכסים שהגיעו אליהם בירושה
נחשב להסכם בעיזבון עתידי, זאת אומרת שעסקה זו אינה אסורה ואף מותרת ומחייבת.

האם ניתן לקבוע הסכם ממון על ירושה עתידית?

התשובה היא כן, ניתן להסכים כי ירושה שתגיע לאחד מבני הזוג בעתיד תהיה שייכת לו בלבד ולא לבן זוגו.
האם באמת צריך לבצע הסכם כזה? הרי החוק ליחסי ממון קובע כי בני הזוג אינם זכאים למחצית מהנכסים שהגיעו בירושה.
כן, יש לבצע הסכם כזה משום שעלולות לעלות טענות רבות לאחר מות המוריש.
לעיתים בני זוג משקיעים יחד בנכס למגורים או מפקידים כספים לחשבון משותף,
בן הזוג עלול לטעון כי הנכסים משותפים לשניהם למרות שהתקבלו בירושה ועל פי הדין שייכים אך ורק לצד שקיבל את הירושה אלא אם הסכים לחלוק אותם עם בן הזוג.

החלטתם לכתוב צוואה ורוצים להתייעץ ולקבל מידע עדכני ומותאם לכם?
במשרד טפלו את ברנדט, אנחנו מלווים ומייצגים לקוחות, מתוך רצון להעניק את הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח.

צרו איתנו קשר עוד היום: 03-6869560
או השאירו פרטים ב צרו קשר

יש לך שאלה?

מעוניין בייעוץ?

שתפו: