צוואה הדדית

צוואה הדדית

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה והכיר במעמדה המיוחד של הצוואה ההדדית.
זו יכולה להיכתב בשתי צוואות נפרדות או באחת משותפת.

זוהי צוואה של בן זוג אחד אשר מסתמך על הצוואה של בן הזוג השני, על מנת להגביל את בן הזוג
אשר יישאר בחיים אחרון בחלוקת עזבונו של בן הזוג שנפטר.

מהי צוואה הדדית? 

צוואה הדדית הנה צוואה לפיה בני הזוג מורישים את רכושם זה לזו, ולאחר מכן יתרת עזבונם לצד ג׳ או לחילופין ישירות לצד ג׳.

בצוואה זו בני הזוג מחליטים מה יעשה ברכושם המשותף שצברו במהלך השנים לאחר מותם
בניסיון לשמר את עזבונם בתוך המשפחה הגרעינית ולמנוע שינויים לרעה במצבו הכלכלי של בן הזוג שנותר בחיים.

לדוגמא – לבני זוג יש דירה ורכב משותפים, לאחר מותו של אחד מהם ייתכן מצב לפיו
חלק מעזבונו יעבור לילדיו במקום לבן הזוג שנותר בחיים
והחלק מעזבונו של הנפטר שעובר לבן הזוג השני יהיה נתון לחסדיו
ויעבור לאחר מותו על פי החלטת בן הזוג השני בלבד.
במקרה שכזה ירצו בני הזוג לוודא כי חלקם בנכסים המשותפים יעבור לילדיהם לאחר מות שניהם.

אחרת יצטרך בן הזוג שנותר בחיים לחיות בחוסר וודאות מאחר ומחצית מהרכוש עבר לילדים אשר יוכלו לעשות ברכושו כרצונם.

וכך במידה והילדים יעמדו על זכותם למכור את הנכסים ולהשתמש בכסף שקיבלו,
בן הזוג הנותר עלול למצוא עצמו נאלץ למצוא מגורים אחרים תוך פגיעה קשה במעמדו וביטחונו הכלכלי.

מאידך להעברת כל העיזבון לבן הזוג הנותר יש גם חסרונות מאחר ויוכל למכור את כל הנכסים או להורישם כרצונו
תוך התעלמות מכוונת המוריש שרצה כי יתרת העיזבון תעבור לילדים.
ולכן יצר המחוקק מספר הגבלות על הצוואה ההדדית.

 מהי מטרת הצוואה מסוג זה? 

המטרה של חוזה הדדי זה לשמור על האינטרסים של בני הזוג לאחר מותם,
ולוודא כי בן הזוג הנותר בחיים יקיים את הבטחתו להוריש את רכושו בהתאם לאמור בצוואה ההדדית
ולא יעשה צוואה אחרת גם לאחר מותו של בן הזוג האחר.

מהן ההגבלות לצוואה הדדית? 

צוואה הדדית שונה מצוואה ״רגילה״.
צוואה הדדית משותפת בין שני אנשים בשונה מצוואה רגילה שהינה מסמך פרטי ואישי.

בנוסף, צוואה ״רגילה״ הנה צוואה שניתנת לשינוי, ביטול, עריכה בכל זמן נתון ע״י בעל הצוואה.

מאידך צוואה הדדית הינה כמשמעותה "הדדית", המצווה אינו יכול לשנותה או לבטלה ללא תנאי,
כל שינוי או ביטול שלה חייב להיות בידיעה של המצווה השני שמסתמך עליה.
במידה והמצווה השני אינו בחיים לא ניתן לבטל אותה
אלא אם המצווה שנותר בחיים מוותר על עזבונו של הנפטר.

אם כן כאשר שני המצווים עדיין בחיים,
צוואה זו מוגבלת ולא ניתן לשנותה מבלי ליידע ולעדכן את הצד השני.

האם ניתן לקבוע מראש על שינויים בצוואה הדדית ע״י בני הזוג? 

בני הזוג יוכלו לקבוע מראש התניות בשינוי הצוואה ההדדית.

כלומר, בני הזוג יכולים עפ"י חוק הירושה לרשום מראש בצוואתם
הוראות המאפשרות למי מבני הזוג לשנות את החוזה ביניהם.

התניות שכאלה מאפשרות לבני הזוג לשנות את צוואתם המשותפת ללא המגבלה של הודעה מראש
גם לאחר מות מי מבני הזוג ללא צורך בוויתור על החלק שלו בצוואה.

כיצד ניתן לבטל/לערוך חוזה הדדי כאשר בני הזוג בעודם בחיים? 

ישנן מספר הגבלות על ביטול או עריכת צוואה הדדית כאשר בני הזוג בחיים.

בשונה מצוואה ״רגילה״ שניתנת לשינויים בכל עת ובכל זמן נתון בפרטיות וסודיות,
צוואה הדדית ניתנת לשינויים או ביטולים רק לאחר יידוע ובהסכמה של בן הזוג השני.

לא יהיה ניתן לשנות או לבטל צוואה זו ללא מסירת הודעה בכתב לבן הזוג עוד לפני שינוי של הצוואה.

מטרת ההודעה המוקדמת הינה לעדכן את בן הזוג השני כי אין לו עוד על מה להסתמך על הצוואה שנעשתה
ולאפשר הזדמנות לבן הזוג השני לערוך צוואה חדשה.

חשוב לציין כי מסירת ההודעה בכתב על שינוי הצוואה צריך להיות ללא עוררין,
זאת אומרת שלא יהיה שום ספק כי אכן בן הזוג קיבל את ההודעה על שינוי הצוואה.

בן הזוג צריך להיות בחיים ובמצב בריאותי שמאפשר לו לשנות את הצוואה בעצמו.

במידה ומצבו לא מאפשר זאת, להודעה על שינוי הצוואה יהיו מגבלות אם היא בכלל תתקבל.

האם ניתן לבטל/לשנות צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו בחיים? 

כדי שבן הזוג אשר נותר בחיים יוכל לשנות צוואה הדדית כשבן הזוג השני כבר בין המתים,
יהיה עליו להסתלק לגמרי מהעיזבון ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה שתהיה שונה מהצוואה ההדדית.

 

החלטתם לכתוב צוואה ורוצים להתייעץ ולקבל מידע עדכני ומותאם לכם? 
במשרד טפלו את ברנדט, אנחנו מלווים ומייצגים לקוחות מ-א' ועד ת', מתוך רצון להעניק את הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח.

צרו איתנו קשר עוד היום: 03-6869560
או השאירו פרטים ב צרו קשר

יש לך שאלה?

מעוניין בייעוץ?

שתפו: